Allmänna vilkor

ALLMÄNNA VILLKOR

======================

Välkommen till Luststugan Sexleksaker. Vi säljer bland annat vuxenleksaker / sexleksaker i överensstämmelse med de villkor som anges på denna sida. Läs igenom villkoren noggrant innan du använder denna hemsida. Vid användning av denna webbplats accepterar du dessa villkor och bestämmelser fullt ut.

.

1. Ditt konto


Om du använder denna webbplats är du ansvarig för att ditt användarnamn och lösenord till ditt konto används på ett korrekt sätt. Du är också ansvarig för att förhindrar att obehöriga användare från tillgång till din dator och ditt konto. Du ansvarar för allt som sker på ditt konto genom ditt lösenord. Du accepterar att vidta nödvändiga åtgärder för att hålla ditt lösenord hemligt. Om du misstänker att någon annan känner till ditt lösenord, eller om ditt lösenord används av andra än dig själv, ska du meddela oss.


Kontrollera att alla de upplysningar du gett oss är korrekta och fullständiga och informera oss omgående om informationen ändras.


Luststugan Sexleksaker förbehåller sig rätten att neka åtkomsten till hemsidan, stänga ett konto, ta bort eller ändra innehåll eller annullera beställningar utan föregående meddelande. Om vi annullerar en beställning, kommer du inte att betala för den.


2. Datasekretess


Läs igenom informationen om vår datasekretess, om du vill veta mer om hur vi hanterar personuppgifter. Du kan även läsa om de regler som gäller för vår hemsida.


3. Åtkomst till webbplatsen


Vi gör vårt bästa för att hemsidan ska vara tillgänglig utan avbrott och att överföringar sker utan fel. På grund av Internets karaktär, är det inte något vi kan garantera. Åtkomst till hemsidan kan ibland vara blockerad eller begränsad på grund av underhåll eller implementering av nya funktioner eller tjänster. Vi minimerar sådana avbrott eller begränsningar så mycket vi kan.


4. Tillstånd att få åtkomst till webbplatsen


Luststugan Sexleksaker ger tillstånd till begränsad åtkomst och personlig användning av webbplatsen. Detta tillstånd ger dig dock inte tillstånd att ladda ned (med undantag av allmänna cache-funktioner) utan skriftligt tillstånd på förhand från Luststugan.se. Tillståndet omfattar inte vidareförsäljning eller kommersiell användning av denna webbsajt eller dess innehåll, som finns härunder och användning av produkturvalet, beskrivningar eller priser. Tillståndet omfattar inte heller användning av denna sajt eller dess innehåll för att ladda ned eller kopiera kontoinformation. Hemsidan eller delar av den får inte skickas vidare, mångfaldigas, kopieras eller på annat sätt användas i kommersiellt syfte utan att vi medgivit detta skriftligen på förhand.


5. Ditt beteende


Du får inte använda hemsidan på ett sätt som kan hindra att andra får tillgång till webbplatsen eller leder till att webbplatsen kraschar.


Du får inte använda denna webbplats:


– I bedrägerisammanhang eller i samband med en kriminell handling eller annan förbjuden aktivitet


– Om du vill skicka, använda eller återanvända material, som är förbjudet, stötande, kränkande, obscent eller hotfullt – som inkräktar på copyright, varumärken, sekretessbelagd information eller andra rättigheter, eller på annat sätt skadliga för tredje part eller anstötligt, – som består av eller innehåller mjukvaruvirus, politisk information, kommersiell rådgivning, kedjebrev, mass-e-post eller spam,


– För att orsaka obehag, olägenheter eller obefogad rädsla.


6. Upphovsrätt, juridisk förklaring och databas-rättigheter


Hela hemsidans innehåll och sajtens struktur, såsom text, grafik, logos, symboler och bilder, tillhör Luststugan.se. Du får inte ladda ned och/eller återanvända delar av webbplatsens innehåll utan föregående skriftligt tillstånd från Luststugan.se.


7. Avtal med kunden


När du gör en beställning på vår hemsida, skickar vi ett bekräftelsemejl till dig. Detta mejl bekräftar att vi tagit emot din beställning och innehåller all information om din beställning. Din beställning utgör ett önskemål från dig om att du vill köpa en viss produkt från oss. Köpet godkänns av oss när vi skickar varan till dig och du kommer att få en bekräftelse via e-post när varorna skickats (alla beställningar skickas med post). Vi har accepterat din beställning fullt ut när vi skickat ett mejl till dig där vi bekräftar att din försändelse skickats iväg. Luststugan Sexleksaker äger varorna tills du har betalat det fullständiga priset och Luststugan.se har mottagit din betalning.


8. Ändringar vad gäller tjänster eller tillägg av villkor


Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar på webbplatsen och verksamhetens policyer och villkor. Din fortsatta användning av hemsidan och de beställningar du gör, lyder under de villkor och bestämmelser som gäller när du använder webbplatsen, eller när du beställer varor hos oss, om inte lagen kräver att dessa bestämmelser eller villkor ändras (då gäller även dessa ändringar för beställningar som du har gjort tidigare hos oss). Om någon av dessa bestämmelser är ogiltig eller på grund av andra orsaker inte juridiskt bindande, tas de relevanta bestämmelserna bort från de övriga bestämmelserna och kan således inte påverka giltigheten eller användningen av andra bestämmelser.


9. Händelser utanför vår kontroll


Luststugan Sexleksaker kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller fel i utförandet av våra förpliktelser i avseende till dessa bestämmelser, om förseningen eller bristen beror på något som är utanför vår kontroll. Detta gäller även färger på produkter som på grund av personliga inställningar i datorskärmen inte visar den verkliga nyanser på produkten. Kan även gälla avrundningar mellan olika måttenheter på webbsida, till exempel, mm cm och inch Denna bestämmelse påverkar inte dina lagliga rättigheter.


10. Friskrivningsklausul


Om du inte rättar dig efter dessa villkor och vi inte märker detta, kommer ändå våra rättigheter att gälla, om du vid ett annat tillfälle bestrider dessa bestämmelser.

Vi förbehåller oss rätten att avbryta ett köp när det blivit fel i prissättningen som beror på ett mänskligt misstag eller data inhämtning - där detta är uppenbart !


Dessa bestämmelser påverkar inte dina lagliga rättigheter.


Luststugan Sexleksaker

Sverige

073 969 968 1

org nr 6211223919© Luststugan Sexleksaker. Med ensamrätt.